Dropshipping vs. fulfillment. JAKÝ JE ROZDÍL?

Otázka logistiky je důležitou otázkou prakticky každého podnikání s fyzickými produkty. Zatímco dříve každý prodejce musel mít vlastní skladovací prostor pro své zásoby, dnes to už vůbec není nutné. S rozvojem e-commerce se rozvíjí i logistické modely, které před padesáti lety neexistovaly. Dnešní příspěvek se věnuje dvěma takovým pojmům, které jsou často zaměňovány: dropshipping a fulfillment.

Oba pojmy se do češtiny dostaly samozřejmě z angličtiny, to je jasné. Ale co přesně znamenají a čím se od sebe liší?

Co je fulfilment a jak funguje?

Začněme fulfillmentem, neboli logistikou třetí strany (anglicky také 3rd party logistics). Fulfilment znamená poskytnutí logistických služeb, konkrétně skladování a distribuce zboží zákazníkovi, jiným podnikem. Takové podniky se nazývají fulfillment centra. 

Fulfillment centra většinou poskytují prodejcům skladový prostor pro jejich zboží, pokrývají proces zabalení a odeslání objednávek zákazníkům, vyřízení reklamací a někdy také komunikaci se zákazníky. Zboží po celou dobu skladování a odeslání při tom patří prodejci. 

Celý proces fungování spolupráce prodejce a fulfillment centra zahrnuje tyto kroky:

 1. Prodejce uskladní svoje zboží ve fulfillment centru.
 2. Prodejce prodává svoje zboží přes e-shop.
 3. Prodejce přeposílá zákaznickou objednávku fulfillment centru.
 4. Fulfillment centrum produkt zabalí a odešle zákazníkovi jménem prodejce.
 5. V případě reklamace, zákazník zašle produkt nazpět na adresu fulfillment centra.

K čemu je fulfilment dobrý?

Spolupráce s fulfillment centrem je skvělou příležitosti pro podniky, které

 • nechtějí spravovat vlastní sklad,
 • chtějí celou dobu vlastnit svoje zboží,
 • jsou si jistí, že zboží bude mít rychlý obrat, 
 • nebo vstupují na zahraniční trh a chtějí zkrátit dobu doručení produktu zákazníkovi.

Jak funguje dropshipping?

Dropshipping se říká podnikatelskému modelu, při kterém prodejce jen umistí zboží na svůj e-shop, při tom sám nemá zboží fyzicky naskladněné od výrobce. V momentě, kdy na dané zboží přijde objednávka od zákazníka, prodejce přepošle objednávku na výrobce, který odešle zboží zákazníkovi. 

Pro snazší pochopení rozepíšeme postupně kroky celého procesu spolupráce. 

 1. Prodejce zboží zalistuje na svůj e-shop.
 2. Zákazník nakoupí produkt na e-shopu prodejce.
 3. Prodejce přepošle objednávku výrobci či jeho zástupci.
 4. Výrobce produkt pošle koncovému zákazníkovi.
 5. Prodejce získá marži rovnou rozdílu mezi cenou na e-shopu a velkoobchodní cenou od výrobce.

V případě dropshippingu, prodejce nemá přímý náklad na skladování a odesílání zboží. Ten je započítán ve velkoobchodní ceně od výrobce. Výrobce také posílá produkt zákazníkovi jménem prodejce. Zákazník tak často na první pohled nepozná, že zboží nepřišlo přímo od prodejce. Prodejce díky tomuto usnadnění může soustředit na marketing a správu e-shopu.

Pro koho je dropshipping dobrý?

Dropshipping se hodí prodejcům, kteří:

 • nemají dostatečný kapitál na zakoupení zásob,
 • nechtějí investovat do logistiky,
 • chtějí mít velké portfolio produktů,
 • chtějí vyzkoušet prodej nového rizikovějšího produktu.

Pro shrnutí: dropshipping vs. fulfilment rozdíly

 • Komu patří zboží. Ve fulfillment modelu zboží patří prodejci, u dropshippingu zboží pak výrobci.
 • Kdo odesílá zboží zákazníkovi. U fulfillmentu objednávku vyřizuje fulfillment centrum (třetí strana), u dropshippingu objednávku vyřizuje výrobce produktu.  
 • Cíl. Cílem fulfillment centra je poskytnout logistické služby klientovi (prodejci), cílem využití dropshippingu je snížení rizika spojeného s držením zboží a možnost poskytnout větší počet SKUs bez investování do logistiky.  
 • Poskytované služby. Fulfillment centra se specializují na poskytování logistických služeb, takže kvalita je často vyšší. Zároveň některé z fulfillment center poskytují také dodatečné služby, jako vyřizování reklamací, komunikace se zákazníkem, nebo konzultace ohledně efektivity doručování zboží do fulfillment centra. U dropshipping služby poskytuje výrobce, který má na starosti spoustu dalších funkcí.

V případě fulfillmentu výrobce může být rovnou i prodejcem. V případě dropshippingu jsou prodejce a výrobce vždy odlišní. 

Co si vybrat fulfilment nebo dropshipping?

Dropshipping a fulfillment třetí stranou uspokojují různé potřeby prodejce, proto se nedá říci, co z toho je lepší. Každý ze způsobů má svoje plusy a mínusy. Podnik je může prostřídat v průběhu rozvoje podniku, nebo dokonce je může používat zároveň pro různé části portfolia. Například, prodejce může spolupracovat s fulfillment centrem, ale zároveň používat dropshipping pro nové zboží před tím, jak ho zařadí do konstantních zásob. 

V kterémkoli případě outsourcing logistických služeb dává víc času se soustředit na jádro podnikání a tím posunout firmu dál. 

Leave a Reply